ЗАМОРСЬКІ ГОСТИНЦІ

Barvinok - - News -

Сьо­го­дні­шній го­сти­нець — із Фран­ції. Твої там­те­шні ро­ве­сни­ки лю­блять цей пи­ріг. Як він на­зи­ва­є­ться, ді­зна­є­шся,

“склав­ши” та­цю. ре­тель­но роз­мі­шу­ю­чи. За­ли­ти су­міш­шю

ви­шні і ви­пі­ка­ти 35—40 хви­лин до зо­ло­ти­сто­го ко­льо­ру. Ді­ста­ти з ду­хов­ки, по­си­па­ти цукро­вою пу­дрою і по­да­ти до сто­лу з гу­стим йо­гур­том чи сме­та­ною.

Ви­шні мо­жна за­мі­ни­ти чор­ни­цею, смо­ро­ди­ною чи ожи­ною. Сма­чно­го!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.