ШОКОЛАДНІ ЦІКАВИНКИ

Barvinok - - News -

шо­ко­ла­дною пли­ткою у сві­ті є та, яку ман­дрів­ник ка­пі­тан Ро­берт Скотт брав у по­до­рож до Ан­тар­кти­ди більш як 100 ро­ків то­му. Во­на за­ли­ши­ла­ся ці­лою. У 2001 ро­ці пли­тку про­да­ли на ау­кціо­ні за 687 до­ла­рів.

у сві­ті пли­тку шо­ко­ла­ду зро­би­ли в 2011 ро­ці у Ве­ли­ко­бри­та­нії. Во­на бу­ла зав­біль­шки 3,96х3,93 ме­тра і ва­жи­ла 5792 кі­ло­гра­ми.

де­ре­ва — де­ре­ва ка­као, на яких ви­ро­ста­ють ка­ка­о­Aбо­би, ро­стуть до 200 ро­ків. Однак пло­до­но­сять ли­ше 25 ро­ків.

шма­то­чок шо­ко­ла­ду за­ря­дить те­бе енер­гі­єю, якої то­бі ви­ста­чить, щоб прой­ти 45,5 ме­тра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.