ХОВРАХОВА СІМ'Я

Barvinok - - News -

По стер­ні хов­ра­шок Ніс пше­ни­ці мі­шок.

Хоч дорога й не лег­ка, Та оно вже й ха­та.

Там че­ка­ють хов­ра­шка Сі­рі хов­ра­ша­та.

Одне взя­ло ко­жу­шок, Дру­ге зли­ло та­ту. Да­ли йо­му ру­шни­чок, По­ве­ли у ха­ту.

Об­сту­пи­ли хов­ра­шка, На­кри­ши­ли са­ла. А най­мен­ша до­чка Ще й по­ці­лу­ва­ла.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.