БЮРО ІМЕНИННИКІВ НАГАДУЄ

Barvinok - - News -

Гру­дне­ві іме­нин­ни­ки ма­ють на­ді­сла­ти фо­то (з ви­ра­зним зо­бра­же­н­ням облич­чя, чі­тко на­пи­са­ни­ми прі­зви­щем, ім'ям та да­тою на­ро­дже­н­ня) еле­ктрон­ною чи зви­чай­ною по­штою ра­зом із ко­пі­єю кви­тан­ції на 12 або 11 мі­ся­ців (чи ко­пі­я­ми кви­тан­цій на І і ІІ пів­річ­чя) до 17 ли­сто­па­да.

Якщо кви­тан­ція в ре­да­кції, вка­жіть, на який кон­курс її на­ді­сла­но.

ЩИРО ВІТАЄ ЛИСТОПАДОВИХ ІМЕНИННИКІВ Со­фію!Ні­коль ПАРЧЕВСЬКУВла­сту АРМАШОВУ Ка­те­ри­ну САМАНЮК Єли­за­ве­ту ГРИНЮК Єли­за­ве­ту ТКАЧЕНКО Яро­сла­ва ЖИДЕНКАРа­зом із“Бар­він­ком”вас вітає вся Укра­ї­на!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.