Ман­дру­є­мо Ав­стра­лiєю

Bibliotechka Koloska - - Мандрiвки Зернят -

Перевір, чи пра­виль­но ти за­пов­нив пропуски у текс­ті: ев­ка­лі­пти, кен­гу­ру, ка­чко­дзьоб, єхи­дна, ко­а­ла, ди­кий со­ба­ка Дин­го, Ко­сцю­шко, Мель­бур­ні, Сі­днеї, Кан­бер­ра. Зна­йди та під­пи­ши на кар­ті: го­ру Ко­сцю­шко, мі­ста Кан­бер­ра, Мель­бурн, Сі­дней, острів Кен­гу­ру, за­то­ку Ге­о­гра­фа, мо­ре Бан­да, острів Фло­рес (острів кві­тів), Ве­ли­кий Бар’єрний риф – одне з при­ро­дних чудес сві­ту. Зна­йди рів­ни­ну Нал­лар­бор. У пе­ре­кла­ді ця на­зва озна­чає „Без жо­дно­го де­ре­ва”. Ро­зга­дай кросворд.

Ви­со­ке де­ре­во, ли­стя яко­го не дає ті­ні. Одо­ма­шне­ні тва­ри­ни, яких най­біль­ше в Ав­стра­лії. Важ­ко­про­хі­дні ча­гар­ни­ки в по­су­шли­вих ра­йо­нах Ав­стра­лії. Пер­ші по­се­лен­ці, що бу­ду­ва­ли ав­стра­лій­ські мі­ста. Не­без­пе­чна тва­ри­на у рі­чках Ав­стра­лії. Сто­ли­ця Ав­стра­лії. Най­біль­ший у сві­ті кам’яний мо­но­літ. Мі­сто, в яко­му про­во­ди­лись Олім­пій­ські ігри 2000 ро­ку. Прі­зви­ще гол­ланд­ця, що пер­шим від­крив Ав­стра­лію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.