Ман­дру­є­мо Пiв­ден­ною Аме­ри­кою

Bibliotechka Koloska - - Мандрiвки Зернят -

Перевір, чи пра­виль­но ти за­пов­нив пропуски у текс­ті: ана­кон­да, Ама­зон­ки, Па­на­ми, Атлан­ти­чно­го, Ти­хо­го, Ан­хель, сель­ві, ві­кто­рія ре­гія, Рі­у­Не­гру, га­ла­кто­ден­дрон, ке­бра­чо, баль­со­во­го, пі­ра­ньї, еле­ктри­чні ву­грі, Ріо-де-Жа­ней­ро. Про­кла­ди на кар­ті мар­шрут Зер­ня­ток Пів­ден­ною Аме­ри­кою за та­ки­ми то­чка­ми: Па­на­ма – Гві­ан­ське пло­ско­гір’я – водоспад Ан­хель – рі­чка Рі­у­Не­гру – рі­чка Ама­зон­ка – мі­сто Ріо-де-Жа­ней­ро. Зна­йди на кар­ті об’єкти-рекордсмени: озе­ро Ті­ті­ка­ка (най­біль­ше ви­со­ко­гір­не озе­ро сві­ту), вул­кан Лью­льяй­лья­ко (най­ви­щий ді­ю­чий вул­кан сві­ту), водоспад Ігу­а­су (най­шир­ший водоспад сві­ту), острів Ма­ра­жо (най­біль­ший рі­чко­вий острів сві­ту), про­то­ка Дрей­ка (най­шир­ша та най­глиб­ша про­то­ка сві­ту), пу­сте­ля Ата­ка­ма (най­су­хі­ша пу­сте­ля сві­ту), озе­ро Ма­ра­кай­бо (най­біль­ше ла­гун­не озе­ро сві­ту). Зна­йди острів Ро­бін­зо­на Кру­зо. До­від­ай­ся, чо­му він так на­зи­ва­є­ться. По­ясне­н­ня назв: Ріу-Не­гру – чор­на рі­чка; Ріо-де-Жа­ней­ро – рі­здвя­на рі­чка; Ама­зон­ка – рі­чка, на­зва­на на честь жі­нок-во­ї­нів. Рекордсмени жи­вої при­ро­ди: • ана­кон­да – най­дов­ша змія; • ко­лі­брі – най­мен­ша пта­шка; • кон­дор – най­біль­ший лі­та­ю­чий птах; • ві­кто­рія ре­гія – най­біль­ше ла­та­т­тя сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.