ЗАВ­ДА­Н­НЯ ВІД РО­ЗУМ­НИ­КА

Bibliotechka Koloska - - Поради І Завдання -

Зав­да­н­ня-гра 1. Уча­сни­ки утво­рю­ють дві гру­пи. Ко­жна гру­па по чер­зі при­ду­мує і за­га­дує овоч, по­ві­дом­ляє пред­став­ни­ку ін­шої гру­пи, а він на­ма­га­є­ться зо­бра­зи­ти йо­го у ви­гля­ді пан­то­мі­ми. Зав­да­н­ня-гра 2. На­звіть яко­мо­га біль­ше рі­зно­ко­льо­ро­вих фру­ктів. На­при­клад, яблу­ко – зе­ле­не, по­лу­ни­ця – чер­во­на. Зав­да­н­ня-гра 3. Ра­зом з дру­зя­ми чи сім’єю на­пи­ши на ли­сто­чку пе­ре­лік усіх зер­но­вих, які ти зга­да­єш. Ви­грає той, хто на­пи­ше біль­ше назв. Зав­да­н­ня 4. Яку біл­ко­ву їжу тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня ти любиш най­біль­ше? А ро­слин­но­го? Зав­да­н­ня 5. До­від­ай­ся у ба­тьків, з яких ро­слин ви­ро­бля­ють їстів­ні олії. Зав­да­н­ня-гра 6. На­звіть 5 молочних страв та 5 ки­сло­мо­ло­чних про­ду­ктів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.