Най­біль­ші бан­ки під­ви­щи­ли курс грив­ні на 2 грн/$1

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Курс до­ла­ра по кар­тах в най­біль­ших банків у по­не­ді­лок зни­зив­сяв се­ре­дньо­му на 2,1 грн. — до 26,1/30,4 грн/$1, а єв­ро — на 2,5–3 грн., до 29,1/33,7 грн/$1. Зокре­ма, най­біль­ший в Укра­ї­ні При­ват­банк (Дні­про­пе­тровськ) укрі­пив курс грив­ні на 1,5 грн — до 26/30,03 грн/$1. Най­більш ви­гі­дний курс по­ку­пки до­ла­ра з се­ми від­сте­жу­ва­них агент­ством най­біль­ших банків про­по­нує Кре­ді Агрі­коль Банк — 32 грн/$1, то­ді як най­кра­щий курс для­про­дав­ців до­ла­ра про­по­нує ОТП Банк — 27,9852 грн/$1. Най­шир­ша «вил­ка» зі вка­за­них се­ми банків — у дер­жав­но­го Оща­дбан­ку — 24/32 грн/$1. На «чор­но­му» рин­ку курс грив­ні в по­не­ді­лок змі­цнив­ся­до 26–27 грн/$1.

ФОТО НИКОЛАЯ ТИМ­ЧЕН­КО / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.