Се­ре­дні ці­ни на на­фто­про­ду­кти за ти­ждень зро­сли на 5,3–5,6 грн/літр

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Се­ре­дні роз­дрі­бні ці­ни на бен­зи­ни А- 92, А- 95 і диз­па­ли­во в укра­їн­ських ме­ре­жах АЗС у пе­рі­од із 23 лю­то­го по 2 бе­ре­зня­зро­сли на 5,34– 5,61 грн/літр. За да­ни­ми кон­сал­тин­го­вої гру­пи «А-95» (Київ), бур­хли­ве зро­ста­н­няв бу­ден­ні дні при­пи­ни­ло­ся ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми. Так, се­ре­дня­ро­з­дрі­бна ці­на бен­зи­ну А- 92 в пе­рі­од з 23 лю­то­го по 2 бе­ре­зня зро­сла на 5,34 грн — з 21,27 до 26,61 грн/ літр, А- 95 — на 5,54 грн, з 21,58 до 27,12 грн/літр, ДП — на 5,61 грн, з 21,57 до 27,18 грн/літр. При цьо­му се­ре­дня­ці­на на зрі­дже­ний ву­гле­во­дне­вий газ (LPG) за ти­ждень збіль­ши­ла­ся­на 5,98 грн — з 8,03 до 14,01 грн/літр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.