Сав­чен­ко за­яви­ла, що про­дов­жить го­ло­ду­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Укра­їн­ська льо­тчи­ця і на­ро­дний де­пу­тат На­дія Сав­чен­ко за­яви­ла вчо­ра, що про­дов­жить го­ло­ду­ва­н­ня. Про це во­на ска­за­ла в за­лі Ба­сман­но­го су­ду Мо­скви. «Я не зні­маю го­ло­ду­ва­н­ня до спра­ве­дли­во­го су­ду», — ци­тує УНІАН Сав­чен­ко. «40 кг — це вже смерть. За­раз у ме­не 55, ще 15 за­ли­ши­ло­ся, але доб’є ще не так ско­ро», — ска­за­ла во­на. Як за­зна­чи­ла Сав­чен­ко, її іно­ді хи­тає і «па­мо­ро­чи­ться у го­ло­ві», але «в ці­ло­му нор­маль­но — жи­ва, якщо є емо­ції, то ще жи­ва». Сав­чен­ко за­зна­чи­ла, що у неї в пла­нах на май­бу­тнє — «по­вер­ну­ти­ся і по­ча­ти ви­ко­ну­ва­ти свою ро­бо­ту, на яку ме­ні на­род на­дав та­кий кре­дит до­ві­ри, на­ре­шті по­ча­ти пра­цю­ва­ти для Укра­ї­ни і на Укра­ї­ну, а не си­ді­ти і вби­ва­ти час в ро­сій­ських в’язни­цях». При цьо­му во­на за­яви­ла, що зби­ра­є­ться від­ві­да­ти се­сію ПАРЄ в кві­тні, і спо­ді­ва­є­ться, що не «ван­та­жем 200, а жи­вою». «Все бу­де до­бре — не­дов­го цим ви­род­кам ра­ді­ти», — на­го­ло­си­ла Сав­чен­ко. На пи­та­н­ня, чи є на­дія, що її звіль­нять, Сав­чен­ко від­по­ві­ла: «На­дія є завжди, во­на вми­рає остан­ньою, і я ще жи­ва».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.