Ро­ман­ти­чний ве­чір

Den (Ukrainian) - - Культура -

7 бе­ре­зня На­ціо­наль­на опе­ре­та під­го­ту­ва­ла но­ву про­гра­му «То­бі, ко­ха­ній...». У кон­цер­ті зву­ча­ти­муть ві­до­мі ком­по­зи­ції В.А. Мо­цар­та, Ф. Шо­пе­на, Й. Штра­у­са і Ф. Шу­бер­та, улю­бле­ні ме­ло­дії з мю­зи­клів «Нотр-Дам де Па­рі», «Зву­ки му­зи­ки», «Юно­на і Авось», лі­ри­чні, ду­шев­ні пі­сні, се­ред яких — «Пам’яті Ка­ру­зо», «Алі­луя», «Чер­во­на ка­ли­на» та ін­ші у ви­ко­нан­ні про­від­них май­стрів сто­ли­чної Опе­ре­ти.

ФОТО АНА­ТО­ЛІЯ ФЕДОРЦІВА

СО­ЛІС­ТКА ОПЕ­РЕ­ТИ ОЛЕ­НА АР­БУ­ЗО­ВА РА­ЗОМ ІЗ АР­ТИ­СТА­МИ ХО­РУ ПІ­ДГО­ТУ­ВА­ЛИ НО­МЕР VOLARE /»ЛІ­ТА­ТИ» (МУ­ЗИ­КА Д. МОДУНЬО, ВІР­ШІ Ф. МІЛЬЯЧЧІ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.