«Бо­ро­ти­му­ся!» — На­дія Сав­чен­ко час­тко­во при­пи­ни­ла го­ло­ду­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Укра­їн­ська льо­тчи­ця На­дія Сав­чен­ко час­тко­во при­пи­ни­ла своє го­ло­ду­ва­н­ня. Про це по­ві­до­мив один з її адво­ка­тів Марк Фей­гін. «Я ви­йшов від На­дії Сав­чен­ко. Я під­твер­джую сло­ва ФСВП про її час­тко­ве при­пи­не­н­ня го­ло­ду­ва­н­ня», — на­пи­сав у Twitter адво­кат і опри­лю­днив фо­то­гра­фію звер­не­н­ня На­дії до укра­їн­ців. «Я вчу­ся мі­ня­ти та­кти­ку... Та фі­зи­чно ме­ні тро­хи пар­ши­во, але не на­стіль­ки, щоб вже по­мер­ти за­раз. То­му де­який час поп’ю буль­йон для то­го, якщо жи­ти — то лі­та­ти! Якщо по­мер­ти — то здо­ро­вою. Ая­кщо бо­ро­ти­ся — то щоб бу­ли си­ли !!! Бу­ду бо­ро­ти­ся! Ра­зом з ва­ми!» — звер­ну­ла­ся На­дія до укра­їн­ців і всіх, хто її під­три­мав.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.