Сі­кор­ський: Ро­сія по­си­ли­ла про­па­ган­ду про­ти Поль­щі

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Мар­ша­лок поль­сько­го се­йму Ра­до­слав Сі­кор­ський за­явив, що Ро­сія збіль­ши­ла про­па­ган­дист­ську ді­яль­ність про­ти Поль­щі. Про це він ска­зав в ефі­рі ка­на­лу TVN24. «Ми по­вин­ні сте­жи­ти за сло­ва­ми, оскіль­ки ро­сій­ська ме­ді­аль­на ма­ши­на мо­же на них зі­гра­ти. Бе­зу­мов­но, мо­жна го­во­ри­ти, що Ро­сія збіль­ши­ла свою актив­ність про­ти Поль­ші у цьо­му пла­ні», — ска­зав він. Крім то­го Cі­кор­ський від­зна­чив акти­ві­за­цію ро­сій­ських тро­лів в Ін­тер­не­ті. Він на­звав та­кож ро­сій­ські ме­діа не ЗМІ, а «про­па­ган­дист­ською ру­кою ро­сій­сько­го уря­ду».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.