Як­би не бу­ло улю­бле­но­го «Дня»,

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

на­ше жи­т­тя ста­ло б сі­рим

Ша­нов­на па­ні Ла­ри­со! Ша­нов­ний, улю­бле­ний ко­ле­ктив га­зе­ти «День»! Дру­зі!

Як­би у те­пе­рі­шній скла­дний, жор­сто­кий час не бу­ло улю­бле­но­го «Дня», на­ше жи­т­тя ста­ло б сі­рим, за­стій­ним.

Рі­зно­ма­ні­тні пу­блі­ка­ції в га­зе­ті не за­ли­ша­ють нас бай­ду­жи­ми.

За все ми щи­ро Вам вдя­чні. По­вер­та­є­ться до нас ве­сна. Хай во­на при­не­се із со­бою не тіль­ки онов­ле­н­ня, роз­квіт у при­ро­ді. Че­ка­є­мо, спо­ді­ва­є­мось на мир­не ви­рі­ше­н­ня усіх про­блем, по­лі­пше­н­ня жи­т­тя для всіх.

Ве­сна, мов юн­ка ча­рів­на, не­по­кір­на і прим­хли­ва. Зе­ле­но­ока її кра­са усім да­ру­є­на­дії кри­ла.

Хай кри­ла ва­шо­го на­тхне­н­ня, пра­це­лю­бно­сті завжди бу­дуть ви­со­ко під­ня­ті.

З по­ва­гою, вдя­чні­стю

Ні­на ОПЕРЧУК та ко­ле­ктив ша­ну­валь­ни­ків, чи­та­чів га­зе­ти: ки­я­ни, ді­ти Дру­гої сві­то­вої вій­ни

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.