Збі­гнєв БЖЕЗИНСЬКИЙ:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (Укр­ін­форм)

Ми ма­є­мо по­пе­ре­ди­ти Мо­скву що­до по­нов­ле­н­ня з її бо­ку бо­йо­вих дій. Що, на­при­клад, при на­сту­пі на Ма­рі­у­поль та ін­ші ва­жли­ві мі­ста, Спо­лу­че­ні Шта­ти не ма­ти­муть ін­шо­го ви­бо­ру, як за­без­пе­чи­ти обо­рон­ним озбро­є­н­ням укра­їн­ські си­ли для їх за­хи­сту. Ми ма­є­мо ска­за­ти ро­сі­я­нам: ми зна­є­мо, що ви ви­ко­ри­сто­ву­є­те си­лу, і ви зна­є­те, що ми не мо­же­мо зу­пи­ни­ти вас кон­тр­си­лою, але ми зна­чно пі­дні­ма­є­мо ці­ну за це

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.