Боб КОРКЕР,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.senate.gov)

го­ло­ва се­нат­сько­го ко­мі­те­ту із за­кор­дон­них справ:

Будь-яка стра­те­гія не бу­де успі­шною, по­ки США не на­да­дуть Укра­ї­ні мо­жли­во­сті зав­да­ва­ти сер­йо­зних втрат, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи обо­рон­ну зброю про­ти ти­сяч ро­сій­ських во­я­ків. На­да­н­ня до­по­мо­ги має на ме­ті по­си­ли­ти зда­тність Укра­ї­ни за­хи­ща­ти­ся, а та­ко­жна мі­сцях ство­ри­ти та­кі умо­ви, які при­ве­дуть до справ­жньо­го мир­но­го про­це­су

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.