Лі­лія Шев­цо­ва

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

СИ­СТЕ­МА пі­шла у рі­зні бо­ки. І при­су­тність чи від­су­тність Пу­ті­на — чи йо­го за­мі­на — вже ні­чо­го не змі­нить. По­ча­ло­ся та­ке, що всі не­спо­ді­ва­но ста­ли усві­дом­лю­ва­ти, ви­дно, то­го не ба­жа­ю­чи і чи­ня­чи опір усві­дом­лен­ню: Кремль не кон­тро­лює по­дії і не знає, що з ци­ми по­ді­я­ми ро­би­ти! Ні вій­на в Укра­ї­ні, ні еко­но­мі­чна кри­за не змо­гли зму­си­ти на­шу ту­сов­ку опри­том­ні­ти і зля­ка­ти­ся. За­ги­бель Бо­ри­са Нєм­цо­ва не­спо­ді­ва­но роз­кри­ла сту­пінь роз­па­ду і гни­т­тя то­го, що має бу­ти дер­жа­вою. І во­ни там за­ме­ту­ши­ли­ся... Це пом­ста Нєм­цо­ва звід­ти...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.