Екс-прем’єра Та­ї­лан­ду су­ди­ти­муть че­рез ри­со­ві по­ля

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Ко­ли­шній прем’єр-мі­ністр Та­ї­лан­ду Йін­глак Чи­на­ват по­ста­не пе­ред Вер­хов­ним су­дом в трав­ні за зви­ну­ва­че­н­ня­ми в ко­ру­пції і не­дба­ло­сті, що при­зве­ла до роз­тра­ти держ­ко­штів на суб­си­ду­ва­н­ня ри­со­вих по­лів. Зви­ну­ва­че­н­ня їй бу­ло ви­су­ну­то в се­ре­ди­ні лю­то­го. То­ді ген­про­ку­рор Та­ї­лан­ду за­явив, що зав­да­ні дер­жа­ві зби­тки оці­ню­є­ться у де­кіль­ка мі­льяр­дів до­ла­рів, пе­ре­дає Бі-Бі-Сі. Екс-прем’єру за­гро­жує до 10 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі. При­хиль­ни­ки Чи­на­ват вва­жа­ють спра­ву по­лі­ти­чною. На­га­да­є­мо, Йін­глак Чи­на­ват втра­ти­ла свій пост у трав­ні 2014 ро­ку, не­за­дов­го до вій­сько­во­го пе­ре­во­ро­ту. На­при­кін­ці сі­чня 2015 ро­ку пар­ла­мент Та­ї­лан­ду ого­ло­сив їй фор­маль­ний ім­пі­чмент.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.