Да­ля ГРІБАУСКАЙТЕ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пре­зи­дент Ли­тви:

Сан­кції не­об­хі­дно про­дов­жи­ти, то­му що сьо­го­дні ситуація ні в Укра­ї­ні, ні в Бал­тій­сько­му ре­гіо­ні і на пів­но­чі Єв­ро­пи не по­лі­пшу­є­ться

УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.