«Укра­ї­на Incognita» – для пре­зи­ден­та і ге­не­ра­ла

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

НА ЗА­ХО­ДІ БРА­КУЄ ЗНАНЬ ПРО УКРА­Ї­НУ ТА ЇЇ ІСТО­РІЮ І ЗА­ГА­ЛОМ — РО­ЗУ­МІ­Н­НЯ ПРО­ЦЕ­СІВ, ЯКІ ЗА­РАЗ ВІД­БУ­ВА­Ю­ТЬСЯ В КРА­Ї­НІ. СА­МЕ ЦІ ПРО­ГА­ЛИ­НИ І ЗА­ПОВ­НЮЄ ВИ­ДА­НА ТРЬО­МА МО­ВА­МИ(УКРА­ЇН­СЬКОЮ, РО­СІЙ­СЬКОЮ ТА АН­ГЛІЙ­СЬКОЮ) КНИЖ­КА «УКРА­Ї­НА INCOGNITA. ТОП-25», ЯКА ВИ­ЙШЛА МИ­НУ­ЛО­ГО РО­КУ В БІ­БЛІО­ТЕ­ЦІ ГА­ЗЕ­ТИ«День». НЕ­ЩО­ДАВ­НО ЦЮ КНИЖ­КУ ОТРИ­МА­ЛИ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ЛИ­ТВИ ДА­ЛЯ ГРІБАУСКАЙТЕ І ГОЛОВКОМ НАТО ФІЛІП БРІ­ДЛАВ

ФОТО БО­РИ­СА КОРПУСЕНКА

ФОТО ІЗ FACEBOOK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.