Філіп ХАМ­МОНД,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.gov.uk)

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­ко­бри­та­нії:

На­ше по­сла­н­ня Ро­сії по­слі­дов­не і чі­тке: ане­ксія Кри­му у бе­ре­зні 2014 ро­ку бу­ла не­за­кон­ною і не­ле­гі­тим­ною. Так са­мо во­на за­ли­ша­є­ться не­за­кон­ною і не­ле­гі­тим­ною у бе­ре­зні 2015-го. Ро­сія по­вин­на по­вер­ну­ти Крим Укра­ї­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.