У скар­бни­чці — ще три ме­да­лі

Олег Вер­ня­єв на тур­ні­рі в Ні­меч­чи­ні узяв два «зо­ло­та» й одне «срі­бло»

Den (Ukrainian) - - День України -

УКот­бу­сі (Ні­меч­чи­на) від­був­ся тур­нір зі спор­тив­ної гім­на­сти­ки Turnier der Meister World Challenge Cup 2015. Чем­піон сві­ту-2014, 21-рі­чний ки­я­нин Олег Вер­ня­єв за­во­ю­вав три ме­да­лі — дві зо­ло­ті і одну срі­бну, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. Вер­ня­єв був кра­щим у впра­вах на бру­сах (16,250 ба­ла) на гім­на­сти­чно­му ко­ні (15,550). В опор­но­му стриб­ку з ре­зуль­та­том 15,012 ба­ла Вер­ня­єв став срі­бним при­зе­ром.

На­га­да­є­мо, Олег Вер­ня­єв — пер­ший український спортс­мен, яко­му вда­ло­ся ста­ти во­ло­да­рем Куб­ка сві­ту-2014/2015. Український гім­наст ви­грав всі три ета­пи Куб­ка сві­ту в ба­га­то­бор­стві — в ли­сто­па­ді в Штут­гар­ті, в гру­дні у Гла­зго і в бе­ре­зні в аме­ри­кан­сько­му Ар­лінг­то­ні.

ФОТО З САЙТА EXPRESS.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.