Бун­де­стаг ра­ти­фі­ку­вав Уго­ду про асо­ці­а­цію Укра­ї­на — ЄС

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Пар­ла­мент Ні­меч­чи­ни ра­ти­фі­ку­вав Уго­ду про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС. Про це по­ві­до­мив по­сол Укра­ї­ни в Ні­меч­чи­ні Ан­дрій Мель­ник на сво­їй сто­рін­ці в Twitter. «Бун­де­стаг ра­ти­фі­ку­вав Уго­ду про асо­ці­а­цію!!! Danke, Deutschland!» — на­пи­сав він. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що Ні­меч­чи­на має на­мір ра­ти­фі­ку­ва­ти Уго­ду про асо­ці­а­цію Укра­ї­на — ЄС 27 бе­ре­зня. Уго­ду про асо­ці­а­цію Укра­ї­ни з Єв­ро­со­ю­зом ра­ні­ше ра­ти­фі­ку­ва­ли Ір­лан­дія, Да­нія, Угор­щи­на, Шве­ція, Есто­нія, Сло­вач­чи­на, Бол­га­рія, Ли­тва, Латвія, Маль­та, Че­хія, Поль­ща та Ру­му­нія. Очі­ку­є­ться, що всі кра­ї­ни ЄС ра­ти­фі­ку­ють її до трав­ня 2015 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.