МЗС: Са­міт Укра­ї­на — ЄС від­бу­де­ться в Ки­є­ві 27 кві­тня

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

На­сту­пний са­міт Укра­ї­на — ЄС від­бу­де­ться в Ки­є­ві 27 кві­тня. Про це по­ві­до­мив ре­чник МЗС Укра­ї­ни Єв­ген Пе­ре­бий­ніс. За йо­го сло­ва­ми, участь у са­мі­ті ві­зьмуть: го­ло­ва Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер, пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської ра­ди До­нальд Туск, а та­кож гла­ви дер­жав і уря­дів кра­їн ЄС, які ви­слов­лять ба­жа­н­ня при­їха­ти. Як за­зна­чає ви­да­н­ня, очі­ку­є­ться, що до по­ряд­ку ден­но­го бу­де вклю­че­но пи­та­н­ня ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод, а та­кож тор­гів­лі. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер і Вер­хов­ний пред­став­ник ЄС Фе­де­рі­ка Мо­ге­рі­ні від­ві­да­ють Укра­ї­ну 30 бе­ре­зня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.