Бри­тан­ці пе­ре­по­хо­ва­ли Рі­чар­да

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» -

У ВЕ­ЛИ­КО­БРИ­ТА­НІЇ В КА­ФЕ­ДРАЛЬ­НО­МУ СО­БО­РІ МІ­СТА ЛЕ­СТЕР ПЕ­РЕ­ПО­ХО­ВА­ЛИ ПРАХ КО­РО­ЛЯ РІ­ЧАР­ДА ІІІ. ЩОБ ВІД­ДА­ТИ ПО­ША­НУ МОНАРХУ, У ГРАФ­СТВІ ЛЕСТЕРШИР ВІ­ДБУ­ЛИ­СЯ ЧИ­СЛЕН­НІ ЗА­ХО­ДИ, А ПЕ­РЕД СО­БО­РОМ УТВО­РИ­ЛА­СЯ ЧЕР­ГА, ЩОБ ВША­НУ­ВА­ТИ КО­РО­ЛЯ

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.