Гі­дність і честь

Вчо­ра в Хар­ко­ві в день Нац­гвар­дії 207 мо­ло­дих лей­те­нан­тів при­ся­гну­ли Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

«ХАР­КІВ. 207 МО­ЛО­ДИХ ЛЕЙ­ТЕ­НАН­ТІВ НАЦ­ГВАР­ДІЇ СКЛА­ЛИ ПРИ­СЯ­ГУ УКРА­Ї­НІ. ЕНЕР­ГІЯ. ПІД­ГО­ТОВ­КА. ГІ­ДНІСТЬ І ЧЕСТЬ. ДО­СТРО­КО­ВИЙ ВИ­ПУСК ОФІ­ЦЕ­РІВ. ЧАС ТА­КИЙ. ЧАС БУ­ТИ ТВЕР­ДИ­МИ! 26 БЕ­РЕ­ЗНЯ — ДЕНЬ НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ ГВАР­ДІЇ УКРА­Ї­НИ. ЗІ СВЯ­ТОМ, СПРАВ­ЖНІ!», — НА­ПИ­САВ УЧО­РА У «ФЕЙС­БУ­ЦІ» МІ­НІСТР ВНУ­ТРІ­ШНІХ СПРАВ АР­СЕН АВА­КОВ

ФОТО З FACEBOOK-СТО­РІН­КИ АР­СЕ­НА АВА­КО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.