Свя­то­слав ЦЕ­ГОЛ­КО: «Лю­дям вла­сти­во по­ми­ля­ти­ся. Го­лов­не ма­ти до­ста­тньо сил і по­чу­т­тя гу­мо­ру, щоб це ви­зна­ва­ти»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

«Лю­дям вла­сти­во по­ми­ля­ти­ся і обмов­ля­ти­ся. Го­лов­не ма­ти до­ста­тньо сил і по­чу­т­тя гу­мо­ру, щоб це ви­зна­ва­ти » , — на­пи­сав учо­ра у «Фейс­бу­ці» прес-се­кре­тар Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка Свя­то­слав Це­гол­ко. На­га­да­є­мо, що під час сво­єї про­мо­ви з нагоди свя­тку­ва­н­ня Дня Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни 25 бе­ре­зня Пре­зи­дент обмо­вив­ся, на­звав­ши вбивць офі­це­ра СБУ у Вол­но­ва­сі « ци­ні­чни­ми бан­де­ра­ми». Але швид­ко ви­пра­вив­ся, ви­ко­ри­став­ши сло­во «бан­ди­ти».

ФОТО ЗІ СТО­РІН­КИ FACEBOOK СВЯ­ТО­СЛА­ВА ЦЕ­ГОЛ­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.