На­вча­н­ня НАТО – від­по­відь на агре­сію Ро­сії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

УЧО­РА В КРА­Ї­НАХ БАЛ­ТІЇ ТА ПОЛЬ­ЩІ РОЗ­ПО­ЧА­ЛИ­СЯ НА­ВЧА­Н­НЯ НАТО «УДАР ШАБЛЕЮ» У ВІД­ПО­ВІДЬ НА РО­СІЙ­СЬКУ АГРЕ­СІЮ В УКРА­Ї­НІ. ЗА ПО­ВІ­ДОМ­ЛЕ­Н­НЯМ ПОР­ТА­ЛУ NEUROPE.EU, У НИХ БЕ­РУТЬ УЧАСТЬ 6 ТИС. ВІЙ­СЬКО­ВИХ ІЗ 13 КРА­ЇН-ЧЛЕ­НІВ АЛЬЯН­СУ ТА ЙО­ГО ДЕР­ЖАВ-ПАР­ТНЕ­РІВ

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.