Ви­став­ка Яко­ва Гні­здов­сько­го – не пропу­стіть!

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

«ОТАРА ЯГНЯТ», 1975 р. У НА­ЦІО­НАЛЬ­НО­МУ ХУ­ДО­ЖНЬО­МУ МУ­ЗЕЇ УКРА­Ї­НИ ВІД­КРИ­ЛАСЬ ВИ­СТАВ­КА ЯКО­ВА ГНІ­ЗДОВ­СЬКО­ГО (З НАГОДИ 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕ­Н­НЯ ВИ­ДА­ТНО­ГО УКРА­ЇН­СЬКО-АМЕ­РИ­КАН­СЬКО­ГО МИ­ТЦЯ), ЯКА ВИ­КЛИ­КА­ЛА ВЕ­ЛИ­ЧЕ­ЗНИЙ ІНТЕРЕС НЕ ЛИ­ШЕ КИ­ЯН, А Й ГО­СТЕЙ НА­ШОЇ СТО­ЛИ­ЦІ. ЕКС­ПО­ЗИ­ЦІЮ МО­ЖНА ПО­БА­ЧИ­ТИ ДО 5 ЛИ­ПНЯ

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.