Фільм «Плем’я» пе­ре­міг у То­рон­то

Den (Ukrainian) - - Культура -

Дра­ма Ми­ро­сла­ва Сла­бо­шпи­цько­го « Плем’ я » здо­бу­ла пе­ре­мо­гу на V Мі­жна­ро­дно­му фе­сти­ва­лі глу­хо­ні­мо­го кі­но та ми­сте­цтва у То­рон­то у но­мі­на­ції «Най­кра­ща дра­ма», по­ві­дом­ляє На­ціо­наль­на спіл­ка кі­не­ма­то­гра­фі­стів Укра­ї­ни.

Фе­сти­валь глу­хо­ні­мо­го кі­но та ми­сте­цтва у То­рон­то (The Toronto International Deaf Film and Arts Festival, TIDFAF) від­бу­ва­є­ться раз на два ро­ки. Він є одним із най­біль­ших сві­то­вих ми­сте­цьких фо­ру­мів, що демонструють ро­бо­ти, у ство­рен­ні яких бра­ли участь глу­хо­ні­мі та слі­по­глу­хо­ні­мі ми­тці. Для « Пле­ме­ні » пре­мія « Най­кра­щій дра­мі » від TIDFAF ста­ла вже 43-ю на­го­ро­дою.

На­га­да­є­мо, що 28 трав­ня стрі­чка ста­ла дві­чі ла­у­ре­а­том пре­мії НСКУ най­кра­щим укра­їн­ським філь­мам 2014 ро­ку, пе­ре­міг­ши у но­мі­на­ці­ях «Най­кра­щий фільм ро­ку» та «Най­кра­щий ігро­вий фільм».

Ми­ну­ло­го ти­жня кі­но­про­кат «Пле­ме­ні» роз­по­чав­ся у Поль­щі та Іта­лії. А вже 17 червня фільм ви­йде у кі­но­про­кат США.

ФОТО З САЙТА GOROD.DP.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.