Хі­ти в аку­сти­чно­му ви­ко­нан­ні від Оле­га Скри­пки

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ле­ген­да укра­їн­сько­го етно-ро­ку, лі­дер гур­ту «Во­плі Ві­до­пля­со­ва» — Олег Скри­пка 11 червня дасть аку­сти­чний кон­церт у сто­ли­чній сту­дії G13. Окрім вла­сних вер­сій як по­пу­ляр­них, так і пра­кти­чно не­зна­них укра­їн­ських на­ро­дних пі­сень, Олег Скри­пка ви­ко­нає рі­зно­жан­ро­ві тво­ри. У про­гра­мі лу­на­ти­муть на­ро­дні пі­сні, фран­цузь­кий шан­сон, рок-ба­ла­ди ХХ сто­лі­т­тя й укра­їн­ські шля­ге­ри 1970-х.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.