Від­нов­ле­но по­над 25 ти­сяч оди­ниць вій­сько­вої те­хні­ки

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни три­ває ро­бо­та з ві­днов­ле­н­ня та ре­мон­ту вій­сько­вої те­хні­ки. Про це по­ві­до­ми­ла по­мі­чник мі­ні­стра обо­ро­ни Укра­ї­ни - прес-се­кре­тар пол­ков­ник Ві­кто­рія Ку­шнір. За остан­ній ти­ждень під­роз­ді­ла­ми Зброй­них сил і дер­жав­ни­ми під­при­єм­ства­ми від­нов­ле­но 342 оди­ни­ці озбро­є­н­ня та вій­сько­вої те­хні­ки: 73 оди­ни­ці ра­ке­тно-ар­ти­ле­рій­сько­го озбро­є­н­ня, 68 оди­ниць бро­не­тан­ко­во­го озбро­є­н­ня та те­хні­ки, 202 оди­ни­ці ав­то­мо­біль­ної те­хні­ки. За­га­лом із по­ча­тку про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції від­нов­ле­но по­над 25 ти­сяч оди­ниць озбро­є­н­ня та вій­сько­вої те­хні­ки та 484 оди­ни­ці те­хні­ки По­ві­тря­них сил. Зокре­ма 81 лі­так, 44 вер­то­льо­ти та 27 без­пі­ло­тних лі­таль­них апа­ра­тів.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.