Йенс СТОЛТЕНБЕРГ,

Ген­сек НАТО:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ми під­три­му­є­мо Укра­ї­ну по­лі­ти­чно і пра­кти­чно, вклю­ча­ю­чи до­по­мо гу п’ яти трас то вих фон­дів. За­кли­ка­є­мо Ро­сію по­ва­жа­ти су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни

(«Ні­ме­цька хви­ля»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.