Ви­бо­ри пре­зи­ден­та ФІФА за­пла­но­ва­но на 16 гру­дня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ви­бо­ри но­во­го пре­зи­ден­та Між­на­ро­дної фе­де­ра­ції фут­бо­лу (ФІФА) по­пе­ре­дньо за­пла­но­ва­но на 16 гру­дня 2015 ро­ку. Оста­то­чно да­ту виборів бу­де на­зва­но в ли­пні, пе­ре­дає Бі-Бі-Сі. Ві­до­мо, що во­ни від­бу­ду­ться в Цю­рі­ху. 2 червня пре­зи­дент ФІФА Зепп Блат­тер ого­ло­сив про сво­ю­у­хва­лу пі­ти у від­став­ку на тлі ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу в ор­га­ні­за­ції. Фор­маль­но йо­му са­мо­му жо­дних обви­ну­ва­чень на­ра­зі не пред’яв­ле­но, про­те роз­слі­ду­ва­н­ня три­ває. Блат­тер не ви­су­ва­ти­ме сво­ю­кан­ди­да­ту­ру на но­вих ви­бо­рах, але ви­ко­ну­ва­ти­ме обов’яз­ки пре­зи­ден­та Фе­де­ра­ції до виборів. Ра­ні­ше ста­ло ві­до­мо, що га­да­ний уча­сник ко­ру­пцій­них схем у ФІФА ар­ген­ти­нець Але­хан­дро Бур­са­ко до­бро­віль­но здав­ся іта­лій­ській по­лі­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.