На авіа­са­ло­ні у Фран­ції за­ці­ка­ви­ли­ся ві­тчи­зня­ни­ми лі­та­ка­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ВІ­ТЧИ­ЗНЯ­НА АВІА­ГА­ЛУЗЬ ПЛА­НУЄ НА­РО­СТИ­ТИ ВИ­РО­БНИ­ЦТВО. ПІ­СЛЯ РЕ­ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЇ «АН­ТО­НОВ» ВИ­ПУ­СКА­ТИ­МЕ БІЛЬ­ШЕ ЛІ­ТА­КІВ І ЗА ВИ­ЩИ­МИ СТАН­ДАР­ТА­МИ. «ОДНИМ ІЗ ЗАВ­ДАНЬ РЕ­ФОР­МУ­ВА­Н­НЯ ДП «АН­ТО­НОВ» НА­РА­ЗІ Є ЗБІЛЬ­ШИ­ТИ КІЛЬ­КІСТЬ ПРО­ДУ­КЦІЇ, ЩОВИПУСКАЄТЬСЯ… ПЕР­ШИМ ЗАВ­ДА­Н­НЯМ МАЄ БУ­ТИ ВИ­ПУСК 50 ЛІ­ТА­КІВ ЩО­РІ­ЧНО», — ЗА­ЯВИВ НА ВСЕ­СВІ­ТНЬО­МУ АВІА­СА­ЛО­НІ «ЛЕ БУР­ЖЕ» ГЕ­НЕ­РАЛЬ­НИЙ ДИ­РЕ­КТОР ДК «УКР­ОБО­РОН­ПРОМ» РО­МАН РО­МА­НОВ, ПЕ­РЕ­ДАЄ УКРІНФОРМ. ЯК ВІ­ДО­МО, НА­ПЕ­РЕ­ДО­ДНІ БУ­ЛО ЗВІЛЬ­НЕ­НО ГЕ­НЕ­РАЛЬ­НО­ГО КОН­СТРУ­КТО­РА ПІД­ПРИ­ЄМ­СТВА ДМИ­ТРА КІВУ

ФО­ТО НА­ДА­НО ПРЕС-СЛУ­ЖБОЮ ЗА­ВО­ДУ ІМ. АН­ТО­НО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.