Гла­ви МЗС «нор­манд­ської че­твір­ки» обго­во­рять си­ту­а­цію що­до Укра­ї­ни в Па­ри­жі 23 черв­ня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Зу­стріч мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ «нор­манд­ської че­твір­ки» що­до Укра­ї­ни від­бу­де­ться 23 черв­ня в Па­ри­жі. Про це по­ві­до­мив офі­цій­ний пред­став­ник МЗС Фран­ції Ро­мен На­даль у сво­є­му Twitter. «Ло­ран Фа­бі­ус 23 черв­ня прийме сво­їх ні­ме­цьких, ро­сій­ських та укра­їн­ських ко­лег, щоб обго­во­ри­ти си­ту­а­цію на схо­ді Укра­ї­ни», — на­пи­сав він. На­га­да­є­мо, ми­ну­ло­го ти­жня пред­став­ни­ки мі­ні­стерств за­кор­дон­них справ кра­їн «нор­манд­ської че­твір­ки» — Фран­ції, Ні­меч­чи­ни, Ро­сії та Укра­ї­ни — зу­стрі­ли­ся в Па­ри­жі для обго­во­ре­н­ня ре­а­лі­за­ції Мін­ських угод.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.