«Укр­обо­рон­пром» ке­ру­ва­ти­ме ще дво­ма авіа­під­при­єм­ства­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уряд ухва­лив рі­ше­н­ня пе­ре­да­ти в управ­лі­н­ня ДК «Укр­обо­рон­про­му» ще два авіа­цій­ні під­при­єм­ства. Про це по­ві­дом­ляє УНН з по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу кон­цер­ну. От­же, згі­дно з По­ста­но­вою уря­ду № 393 від 15 черв­ня Хар­ків­ське дер­жав­не авіа­цій­не ви­ро­бни­че під­при­єм­ство та ДП «За­вод 410 ЦА» пе­ре­да­ю­ться в управ­лі­н­ня «Укр­обо­рон­про­му». Оби­два під­при­єм­ства спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ви­ро­бни­цтві, ре­мон­ті й мо­дер­ні­за­ції лі­та­ків ДП «Ан­то­нов», який та­кож не­що­дав­но вклю­чи­ли до скла­ду Кон­цер­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.