Чу­до­вий СТАРТ

Оле­ксандр Дол­го­по­лов зав­дав по­раз­ки де­ся­тій ра­ке­тці сві­ту в ма­тчах пер­шо­го ко­ла тур­ні­ру AТР AEGON Championships

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

У Лон­до­ні на тур­ні­рі AТР AEGON Championships, най­ста­рі­шо­му те­ні­сно­му зма­ган­ні, про­йшли ма­тчі пер­шо­го ко­ла. 26-рі­чний укра­ї­нець Оле­ксандр Дол­го­по­лов, який по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 79-те мі­сце, зав­дав по­раз­ки де­ся­тій ра­ке­тці сві­ту, 29-рі­чно­му іспан­це­ві Ра­фа­е­лю На­да­лю (5), з ра­хун­ком 6:3, 6:7(6), 6:4, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. Те­ні­си­сти гра­ли 2 го­ди­ни 13 хви­лин. За цей час Дол­го­по­лов ре­а­лі­зу­вав три з се­ми брейк-пойн­тів, На­даль — один із чо­ти­рьох. Оле­ксандр ви­ко­нав 16 ей­сів при трьох по­двій­них по­мил­ках, а Ра­фа­ель п’ять ра­зів по­дав на­ви­літ і дві­чі по­ми­лив­ся на по­да­чі. Те­пер ра­ху­нок їх осо­би­стих зу­стрі­чей — 5:2, як і ра­ні­ше, на ко­ристь іспан­ця. За ви­хід у чвер­тьфі­нал тур­ні­ру Дол­го­по­лов зі­грає про­ти ще одно­го іспан­ця — Гі льєр­мо Гар­сії-Ло­пе­са, ко­трий був силь­ні­ший за сво­го спів­ві­тчи­зни­ка Па­бло Ан­ду­ха­ра — 7:6(3), 6:2.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.