Юо­зас ОЛЕКАС,

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

мі­ністр обо­ро­ни Ли­тви:

Ро­сія про­сто на­ма­га­є­ться при­кри­ти свої дії, оскіль­ки дис­ло­ка­ції озбро­є­н­ня ще не­має, а агре­сія про­ти Укра­ї­ни вже ве­де­ться, на­вча­н­ня — зокре­ма роз­мі­ще­н­ня «Іскан­де­рів» у Ка­лі­нін­град­ській обла­сті — вже має мі­сце. Плу­та­ють при­чи­ну зі слід­ством. Від­по­від­дю НАТО і Ли­тви є по­си­ле­н­ня обо­ро­ни та за­хи­сту сво­їх те­ри­то­рій, а не нав­па­ки: ми ні­ко­му не по­гро­жу­є­мо, ми ні на ко­го не зби­ра­є­мо­ся на­па­да­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.