«На­ста­ла епо­ха пра­кти­ків»

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ми­ло­ван Джі­лас

За­мі­тка ко­ри­сту­ва­ча Andrei Bessmertny Anzimirov (Facebook-сто­рін­ка «Дня»)

«Ге­ро­ї­чна ера ко­му­ні­зму про­йшла. Епо­ха ве­ли­ких во­ждів за­кін­чи­ла­ся. На­ста­ла епо­ха пра­кти­ків. Но­вий клас ство­ре­ний. За­раз він у зе­ні­ті сво­єї вла­ди та до­бро­бу­ту, але жо­дних но­вих ідей у ньо­го не­має. Йо­му ні­чо­го біль­ше ска­за­ти на­ро­до­ві. Єди­не, що за­ли­ша­є­ться зро­би­ти цій вла­ді, це — ви­прав­да­ти се­бе».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.