Fitch під­твер­ди­ло дов­го­стро­ко­ві рей­тин­ги чо­ти­рьох ві­тчи­зня­них бан­ків

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Між­на­ро­дне рей­тин­го­ве агент­ство Fitch під­твер­ди­ло дов­го­стро­ко­ві рей­тин­ги в іно­зем­ній ва­лю­ті чо­ти­рьох укра­їн­ських бан­ків з іно­зем­ним ка­пі­та­лом на рів­ні «ССС». Про це йде­ться в по­ві­дом­лен­ні рей­тин­го­во­го агент­ства, пе­ре­дає УНН. Зокре­ма рей­тин­ги під­твер­дже­но «Про­мін­ве­ст­бан­ку», «ПроКредит Бан­ку», «Кре­ді Агрі­коль Бан­ку» та «Аль­фа-бан­ку». Одно­ча­сно агент­ство зни­зи­ло рей­тин­ги стій­ко­сті з «ССС» до «СС» «Укр­соц­бан­ку» і «Пра­векс-бан­ку». Під­твер­дже­н­ня рей­тин­гів від­обра­жає обме­же­н­ня рів­ня рей­тин­гу Укра­ї­ни. Як по­ві­дом­ля­ло­ся ра­ні­ше, між­на­ро­дне рей­тин­го­ве агент­ство Fitch Ratings під­твер­ди­ло дов­го­стро­ко­вий кре­ди­тний рей­тинг Укра­ї­ни в іно­зем­ній ва­лю­ті на рів­ні «ССС» і зни­зи­ло кре­ди­тний рей­тинг кра­ї­ни в на­ціо­наль­ній ва­лю­ті до «ССС» з «В-».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.