Укра­їн­ська «брон­за» з на­стіль­но­го те­ні­су в Ба­ку

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Коу Лей — єди­ний пред­став­ник Укра­ї­ни з на­стіль­но­го те­ні­су, який зу­мів про­би­тись до пів­фі­на­лу зма­гань ін­ди­ві­ду­аль­ної пер­шо­сті на Єв­ро­пей­ських іграх в Ба­ку. Коу Лей у брон­зо­во­му фі­на­лі зу­стрів­ся з пред­став­ни­ком Ве- ли­ко­бри­та­нії. Ні­хто із су­пер­ни­ків не да­ру­вав жо­дно­го очка, а фі­наль­на розв’яз­ка ви­про­бу­ва­ла на міць нер­ви як спортс­ме­нів, так і вбо­лі­валь­ни­ків, пе­ре­дає noc-ukr.org. Але пе­ре­мо­га ли­ши­ла­ся за Укра­ї­ною, ра­ху­нок: 4:2.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.