Ште­фан МАЙ­СТЕР,

екс­перт Ні­ме­цько­го то­ва­ри­ства зов­ні­шньої по­лі­ти­ки (DGAP):

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

І що еко­но­мі­чно слаб­шою стає Ро­сія, то агре­сив­ні­ше во­на ре­а­гує. Ні во­ни, ні ми не зна­є­мо, що Кремль чи­ни­ти­ме да­лі в Укра­ї­ні чи де­ін­де. Це озна­чає, що нам слі­дго­ту­ва­ти­ся до будь-яко­го сце­на­рію, на­віть якщо ви­гля­дає не­ймо­вір­ною її ата­ка на якусь з кра­їн­чле­нів НАТО чи ЄС

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.