Ці­ни на дер­жза­ку­пів­лі бен­зи­ну пе­ре­ві­рять

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уряд до­ру­чив Мі­ні­стер­ству еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі (МЕРТ) пе­ре­ві­ри­ти об­ґрун­то­ва­ність цін при за­ку­пів­лі бен­зи­ну держ­ком­па­ні­я­ми і ві­дом­ства­ми. Пе­ре­вір­ки сто­су­ва­ти­му­ться за­ку­пі­вель клю­чо­вих дер­жав­них ком­па­нії і клю­чо­вих роз­по­ря­дни­ків бю­дже­тних ко­штів — Мі­н­обо­ро­ни, Нац­гвар­дії, «Укр­за­лі­зни­ці», МОЗ, дер­жав­них ае­ро­пор­тів. На­га­да­є­мо, що МЕРТ упов­но­ва­же­на кон­тро­лю­ва­ти дер­жза­ку­пів­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.