Вій­сько­во­слу­жбов­ці зне­шко­джу­ють боє­при­па­си

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

23 ЧЕРВ­НЯ 2015 р. СМТ НО­ВО­ТО­ШКІВ­СЬКЕ ЛУ­ГАН­СЬКОЇ ОБЛА­СТІ. ПО­КИ В КРЕМ­ЛІ ЦИ­НІ­ЧНО ЗА­ЯВ­ЛЯ­ЮТЬ, ЩО УКРА­Ї­НА НЕ ДО­ТРИ­МУ­Є­ТЬСЯ МІН­СЬКИХ ДО­МОВ­ЛЕ­НО­СТЕЙ, УКРА­ЇН­СЬКІ ВІЙ­СЬКО­ВО­СЛУ­ЖБОВ­ЦІ КО­ЖНО­ГО ДНЯ ПО­ЖИ­НА­ЮТЬ «ПЛО­ДИ» РО­СІЙ­СЬКОЇ АГРЕ­СІЇ. НА ФО­ТО ПРЕД­СТАВ­НИ­КИ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УКРА­Ї­НИ ГО­ТУ­Ю­ТЬСЯ ДО ЗНЕ­ШКО­ДЖЕ­Н­НЯ БОЄ­ПРИ­ПА­СІВ, ПО­ШКО­ДЖЕ­НИХ У РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТІ НІ­ЧНО­ГО ОБ­СТРІ­ЛУ РО­СІЙ­СЬКО-ТЕ­РО­РИ­СТИ­ЧНИ­МИ ВІЙ­СЬКА­МИ

ФО­ТО УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.