Ган­на ВЕСЕЛОВСЬКА: «Укра­ї­на по­сі­дає гі­дне мі­сце у сві­то­во­му куль­тур­но­му про­сто­рі»

У Ки­є­ві три­ває фі­нал кон­кур­су мо­ло­дих ре­жи­се­рів на кра­ще сце­ні­чне про­чи­та­н­ня бри­тан­ської дра­ма­тур­гії

Den (Ukrainian) - - Культура -

се зо ну

«ДВА­НАД­ЦЯ­ТА НІЧ» ШЕК­СПІ­РІВ­СЬКО­ГО ТЕ­А­ТРУ «ГЛО­БУС» (ФІЛЬМ-ВИ­СТА­ВА РЕ­ЖИ­СЕ­РА ТІ­МА КЕРРОЛЛА). ВСІ РО­ЛІ, ЯК І ЗА ЧА­СІВ ШЕК­СПІ­РА (XVII ст.) ВИ­КО­НУ­ЮТЬ ЧО­ЛО­ВІ­КИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.