Силь­ний старт

Елі­на Сві­то­лі­на ви­йшла у дру­ге коло Уїм­бл­до­ну

Den (Ukrainian) - - День України -

30 черв­ня в Лон­до­ні на тре­тьо­му в се­зо­ні тур­ні­рі «Ве­ли­ко­го шо­ло­ма» — Wimbledon — у жі­нок в оди­но­чно­му роз­ря­ді про­йшли ма­тчі пер­шо­го ко­ла. 17- та ра­ке­тка сві­ту, 20-рі­чна укра­їн­ська те­ні­сис­тка Елі­на Сві­то­лі­на в трьох се­тах зламала опір 24-рі­чної япон­ки Мі­саї Дої, що по­сі­дає в сві­то­во­му рей­тин­гу 94- те мі­сце, з ра­хун­ком 3:6, 6:3, 6:2, по­ві­дом­ляє www. sportonline. ua. По­єди­нок три­вав 1 го­ди­ну 41 хви­ли- ну. Сві­то­лі­на ви­гра­ла сім гей­мів на при­йо­мі і про­гра­ла п’ ять на сво­їй по­да­чі. Здо­був­ши цю пе­ре­мо­гу, Сві­то­лі­на взя­ла ре­ванш у япон­ки за то­рі­шню по­раз­ку на Уїм­бл­до­ні в пер­шо­му ко­лі. Елі­на втре­тє в сво­їй кар’ єрі при­їха­ла на Уїм­бл­дон і впер­ше про­йшла в дру­ге коло. У дру­го­му ко­лі су­пер­ни­цею Сві­то­лі­ної ста­не пе­ре­мо­жни­ця ма­тчу Кей­сі Де­льа­ква (Ав­стра­лія) — Та­мі­ра Па­жек ( Ав­стрія).

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.