Гже­гож СХЕ­ТИ­НА,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Поль­щі:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ми­ну­ло­го ти­жня всі кра­ї­ни без сум­ні­вів під­три­ма­ли рі­ше­н­ня про про­дов­же­н­ня санкцій у від­по­відь на де­ста­бі­лі­за­цію Мо­сквою Укра­ї­ни. Це силь­ний знак со­лі­дар­но­сті з Ки­є­вом, який про­тя­гом ро­ку чи­нить опір агре­сії

(Rzeczpospolita)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.