«Ме­ні по­трі­бно справ­жнє ви­бор­че пра­во»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

1 ЛИ­ПНЯ 2015 РО­КУ. У 18-ту РІ­ЧНИ­ЦЮ ПЕ­РЕ­ХО­ДУ ГОНКОНГУ ВІД БРИ­ТА­НІЇ ДО КИ­ТАЮ ТИ­СЯ­ЧІ ГОНКОНГЦІВ ВИ­ЙШЛИ НА ВУ­ЛИ­ЦІ З ВИ­МО­ГОЮ ДО ПЕ­КІ­НА НА­ДА­ТИ ЇМ БІЛЬ­ШЕ ПРАВ І СВО­БОД. НА­ПИС НА ПЛА­КА­ТІ: «МЕ­НІ ПО­ТРІ­БНЕ СПРАВ­ЖНЄ ВИ­БОР­ЧЕ ПРА­ВО»

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.