Ві­тчи­зня­на авіа­ком­па­нія лі­та­ти­ме з Ки­є­ва до Хер­со­на

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Авіа­ком­па­нія «Мо­тор Січ» за­пу­скає рейс Ки­їв — Хер­сон, по­льо­ти роз­по­чну­ться 10 ли­пня і бу­дуть ви­ко­ну­ва­ти­ся три­чі на ти­ждень: по по­не­діл­ках, се­ре­дах і п’ятни­цях на лі­та­ках Ан-24. Як по­ві­дом­ляє сайт delo.ua, ви­льо­ти з Ки­є­ва за­пла­но­ва­ні на 11.00, із Хер­со­на — о 14.30, час у до­ро­зі — 1 го­ди­на 30 хви­лин. За сло­ва­ми за­сту­пни­ка го­ло­ви Хер­сон­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ва­ди­ма Ча­ба­на, та­кож на за­вер­шаль­ній ста­дії пе­ре­го­во­ри про від­кри­т­тя рей­су Хер­сон — Львів. Пла­ну­є­ться, що ви­ко­ну­ва­ти­ме їх та­кож «Мо­тор Січ». До­да­мо, що ми­ну­ло­го ро­ку ае­ро­порт Хер­сон уже анон­су­вав від­кри­т­тя рей­су Хер­сон — Ки­їв, за­ува­жує веб-ви­да­н­ня. Ви­ко­ну­ва­ти йо­го ма­ла авіа­ком­па­нія «Дні­про­а­віа». Однак авіаперевізник від­мо­вив­ся від ці­єї ідеї че­рез від­су­тність «опти­маль­но­го за­ван­та­же­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.